Privatumo politika

1. UAB AITIS privatumo apsaugos pareiškimas

1.1. UAB AITIS – įmonė, valdanti projektą FOTODĖLIONĖ.LT įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Mūsų interneto svetainės privatumo apsaugos pareiškime išdėstyta, kokią informaciją ir kaip kaupiame, kam ją naudojame ir kaip apsaugome.

1.2. Klientas suteikia teisę UAB AITIS rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti savo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose UAB AITIS LT viešai paskelbtuose dokumentuose. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą UAB AITIS rinkti, valdyti ir tvarkyti jo asmens duomenis, reikalauti panaikinti asmens duomenis. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.

Atkreipiame dėmesį, jog Jūsų įkeltos, atsiųstos ar kitaip mums perduotos fotografijos ir su jomis pagamintos dėlionės gali būti naudojamos rinkodaros tikslais.

2. Asmens duomenys

2.1. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

2.1.1. Prekių pardavimo internetu ir popardaviminio klientų aptarnavimo. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; adresas; elektroninio pašto adresas; telefono numeris. Šie duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio prisijungimo prie internetinės svetainės ar užsakymo atlikimo.

2.1.2. Tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; mokėjimo URL nuoroda; IP adresas; mokėjimo užšifruotas turinys, gautas elektroninio dokumento teisingumui nustatyti; mokėjimo tipas; mokėjimo suma; telefono numeris; el. pašto adresas. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.

2.1.3. Kliento paskyros sukūrimo ir administravimo. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas, kliento sukurtas slaptažodis, su kliento sutikimu pateikti kiti asmens duomenys, susiję su pirkimu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.

2.1.4. Tiesioginės rinkodaros. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškiamas pažymint nurodytą laukelį (“Užsisakykite naujienlaiškį”) varnele arba sutinkant (pažymint varnelę) su “Taisyklės ir salygos”. Nepažymėjus nurodyto langelio, asmens duomenys rinkodaros tikslu nėra tvarkomi. Klientas turi teisę savo sutikimą bet kada atšaukti, paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename UAB AITIS siunčiamame elektroniniame laiške, taip pat susisiekus projekte nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.

2.3. Duomenų saugojimo terminas 3 metai taikomas tais atvejais, kai Klientas užsako paslaugas UAB AITIS tačiau jų neapmoka.

2.4. Klientui nepateikus visų ar dalies Privatumo politikos 2.1 punkte nurodytų duomenų, UAB AITIS nebus galimybės įgyvendinti anksčiau nurodytą (-us) tikslą (-us), t. y. nebus sukurta kliento paskyra ir (ar) klientui nebus galima įsigyti prekės(-ių) (ar) nebus galima už jas atsiskaityti internetu.

2.5. Siekiant užtikrinti, kad Klientui būtų tinkamai suteiktos jo įsigyjamos paslaugos, Kliento asmens duomenys yra teikiami šiems UAB AITIS partneriams:

2.5.1 Asmens duomenys, renkami tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu tikslu, gali būti teikiami: PayPal Holdings, Inc; UAB “Paysera LT”

2.5.2. Asmens duomenys, renkami prekių pristatymo tikslais, gali būti teikiami UAB “DPD Lietuva”, TNT, FedEx ir kitoms pristatymo kompanijoms. Asmens duomenys teikiami tik pristatymo tikslais.

2.5.3. Kitiems subjektams asmens duomenys teikiami tik gavus išankstinį asmens sutikimą.

2.6. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekiant sužinoti, kokius asmens duomenis ir iš kokių šaltinių UAB AITIS surinko, taip pat, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie buvo teikti per pastaruosius 1 metus, Klientas turi teisę kreiptis į UAB AITIS Kliento prašymas tenkinamas per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo gavimo dienos.

2.6.1. Jeigu susipažinus su savo asmens duomenimis Klientas nustato, kad šie duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, Klientas turi teisę teikti prašymą UAB AITIS, nurodydamas neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) prašydamas sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo (išskyrus saugojimą) veiksmus. Asmens duomenys teikiami, taisomi ir naikinami tik pagal Kliento tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

2.6.2. Kliento teisė sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) arba asmens duomenis sunaikinti, taip pat prašymas ištaisyti asmens duomenis įgyvendinami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

2.7. UAB AITIS įsipareigoja neperduoti ar kitokiu būdu neatskleisti jam pateiktų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.7.1. jei yra asmens sutikimas;

2.7.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

2.7.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

2.7.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

3.Tiesioginė rinkodara

3.1. Kartais galite gauti mūsų el. laiškus su informacija apie naujas prekes, akcijas ir papildomas paslaugas. Savo paskyroje galite nurodyti, kad tokių el. laiškų nenorite gauti.
Be to, kiekvieną kartą gavę iš UAB AITIS naujienlaiškį turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti UAB AITIS naujienlaiškių (atsysakymo nuorodą rasite kiekvieno siunčiamo el. laiško apačioje).

4. Svetainės stebėjimas
4.1. Svetainė naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos panaudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės pirkėjų informacijos.

5. Slapukai

5.1. Šioje interneto svetainėje gali būti naudojami slapukai, kurie leidžia tobulinti mūsų siūlomas paslaugas ir pateikti tam tikras funkcijas, kurios gali būti naudingos klientams. Slapukai – tai mažos tekstinės rinkmenos, kurios iš interneto naršyklės perduodamos į jūsų kompiuterio kietąjį diską ir padeda mums atpažinti jūsų naršyklę bei sekti interneto svetainės lankytojus. Tokiu būdu sužinome, kurie produktai ir paslaugos geriausiai atitinka mūsų klientų poreikius. Slapukuose saugoma jūsų kontaktinė ir kita informacija padeda mums atpažinti jūsų kompiuterį, kai naršote svetainėje, bei suteikti galimybę greičiau atlikti užsakymą. Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau, jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad ši blokuotų slapukus.

Dauguma naršyklių suteikia galimybę atsisakyti visų slapukų, o kai kurios naršyklės leidžia atsisakyti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, naršyklėje Internet Explorer jūs galite atsisakyti visų slapukų spragtelėję „Tools“ („Priemonės”), „Internet options“ („Interneto parinktys”), „Privacy“ („Privatumas”) ir pasirinkę „Block all cookies“ („Blokuoti visus slapukus“). Tačiau visų slapukų užblokavimas gali neigiamai įtakoti galimybes naudotis daugeliu svetainių.

Mūsų naudojami slapukai nepasiekia jokios jūsų kompiuteryje saugomos informacijos.

5.2. Naudojame trijų rūšių slapukus:

5.2.1. 1 rūšis – būtini

Šie slapukai privalomi tam, kad veiktų paprastos naršyklės funkcijos. Be jų tokios paslaugos kaip krepšelis ar elektroniniai atsiskaitymai būtų neįmanomi.

5.2.2. 2 rūšis – puslapio analizės

Šios rūšies slapukai skirti rinkti informaciją apie svetainės naudojimą. Pavyzdžiui, kokie puslapiai daugiausiai lankomi. Šiuos duomenis mes galime panaudoti svetainės tobulinimui ar statistikai rinkti. Šie slapukai nesurenka asmeninės informacijos, kuri jus identifikuotų.

5.2.3. 3 rūšis – funkcionalumui

Šios rūšies slapukai išlieka netgi uždarius naršyklę – jie naudojami funkcionalumui, tokiam, kaip prisiminti automatinį registravimąsi ir geriau pritaikyti paslaugas, skirtas konkrečiam vartotojui. Pavyzdžiui, mes galime išsaugoti jūsų užsakymo duomenis tam, kad kitą kartą atėjus jo nereikėtų surinkti iš naujo. Taip pat galime įsiminti jūsų asmeninius nustatymus – pvz. apsilankius antrą kartą tą pačią dieną svetainėje, nereikia pakortotinai suvedinėti prisijungimo duomenų. Tokiu būdu atsidarius svetainę po kelių valandų ar dienų, ji “atsimins” nustatymus.

5.2.4. Mes naudojamės Google Analytics apsilankymų sekimą šios svetainės analizei atlikti. Google Analytics generuoja statistinius duomenis ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine per slapukus, kurie įrašomi į naudotojų kompiuterius. Su mūsų svetaine susijusi generuojama informacija naudojama ataskaitoms apie naudojimąsi svetaine rengti. Google šią informaciją įrašo. Pateiktą Google privatumo politiką rasite adresu http://www.google.com/privacypolicy.html.

6. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

6.1. Šis privatumo apsaugos pareiškimas galioja tik mūsų turimoms ir valdomoms interneto svetainėms. Jis negalioja nuorodoms į kitas interneto svetaines ir bet kokiai trečiųjų šalių kaupiamai informacijai, kurią turi ir valdo tos svetainės, nei slapukų naudojimui jose. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomos organizacijos veikia pagal savo asmens duomenų naudojimo ir pardavimo bei slapukų naudojimo nuostatus. Jeigu norite sužinoti, kaip jūsų asmens duomenys bus naudojami kitose svetainėse, patariame perskaityti tų svetainių privatumo apsaugos pareiškimus arba, jeigu svetainėse jų nerandate, susisiekti su atitinkamomis bendrovėmis. Visus trečiųjų šalių interneto svetainių surinktus duomenis visiškai atskirai laiko trečiosios šalys.

7. Saugumas

7.1. Dedame visas pastangas, norėdami užtikrinti šios interneto svetainės saugumą. Duomenys, kuriuos mums pateikiate, yra saugomi naudojant „SSL“ (Secure Socket Layer) technologijas. „SSL“ – tai standartinis asmens duomenų ir kredito kortelių duomenų kodavimo metodas, užtikrinantis, kad jie bus saugiai perduoti internetu.